hry

()

stolné hry

V Eggertspiele sa pozornosť sústredila na náročné spoločenské hry. Dôraz sa tu kládol na taktiku a stratégiu. Nie nadarmo niektoré hry vyhrali hru roka. ( https://www.spiel-des- Jahres.de/spiele/village/ )

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!