gizlilik

()

1. Bir bakışta veri koruması

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Web sitemizde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin yasal bildiriminde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde diğer veriler BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bu esas olarak teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, web sitemize girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Verilerin korunması konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Ayrıntılar, “İşlemenin kısıtlanması hakkı” altındaki veri koruma beyanında bulunabilir.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçlar

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu öncelikle çerezler ve sözde analiz programları ile yapılır. Gezinme davranışınız genellikle anonim olarak analiz edilir; sörf davranışı size kadar izlenemez. Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Bu analize itiraz edebilirsiniz. Bu veri koruma beyanında itiraz olasılıkları hakkında sizi bilgilendireceğiz.

2. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

gizlilik

Bu web sitesinin operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri iletiminin (örn. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

Falea Gora
Rua Conde de Azambuja, 1328
Maria da Graca
20785-341 Rio de Janeiro

Telefon: istek üzerine
E-posta: gora.falea[at] gmail.com

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenmesinin amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi ancak sizin açık rızanız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda verilerin toplanmasına ve doğrudan reklam yapılmasına itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

Veri işleme Madde 6 Paragrafına dayanıyorsa. 1 litre. e veya f GDPR, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtiraz etmeniz halinde, işleme için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan veya işlemenin yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet ettiği zorlayıcı meşru nedenleri kanıtlayamadığımız sürece ilgili kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz ( İtiraz Maddesi’ne göre. 21 Paragraf 1 GDPR).

Kişisel verileriniz doğrudan posta yapmak için işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan pazarlama amaçları için kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 Paragraf 2 uyarınca itiraz).

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahiplerinin, özellikle mutad meskenlerinin üye devletlerinde, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya yargısal çözümlere halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya size veya üçüncü bir tarafa teslim edilen bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verilere ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde sahip olma hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site bir SSL veya kullanır. TLS şifreleme. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “https://”den “https://”e değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, engelleme, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşleme kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Yasal uyarıda verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Test süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleştiyse/gerçekleşiyorsa, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak talep etmek, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
  • Madde 21 Paragrafına göre itirazda bulunduysanız. 1 GDPR, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin çıkarlarının öncelikli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – saklanmalarının yanı sıra – yalnızca sizin izninizle veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için kullanılabilir. veya Avrupa Birliği veya bir üye devlet tarafından işlenen önemli kamu yararı nedenleriyle.

Reklam e-postalarına itiraz

İstenmeyen reklam ve bilgilendirme materyallerinin gönderilmesine ilişkin baskı yükümlülüğü çerçevesinde yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına işbu vesile ile itiraz ediyoruz. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

3. Veri koruma görevlisi

Yasal olarak gerekli veri koruma görevlisi

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık.

Falea Gora
Rua Conde de Azambuja, 1328
Maria da Graca
20785-341 Rio de Janeiro

Telefon: istek üzerine
E-posta: gora.falea[at] gmail.com

4. Web sitemizde veri toplama

Kurabiye

İnternet sayfalarından bazıları sözde çerezler kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmeye hizmet eder. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” olarak adlandırılır. Ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kayıtlı kalır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya istediğiniz belirli işlevleri (örneğin alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, Madde 6 Paragrafı esas alınarak saklanır. 1 litre. f GDPR kaydedildi. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş sağlanması için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaati vardır. Diğer çerezler (ör. gezinme davranışınızı analiz etmek için çerezler) saklanırsa, bunlar bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınacaktır.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmeyecektir.

Bu veriler, Madde 6 Paragrafı temelinde toplanır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonunda meşru bir menfaati vardır – bunun için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

İletişim Formu

İletişim formunu kullanarak bize sorularınızı gönderirseniz, burada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere talep formundaki bilgileriniz, sorguyu işleme koymak ve takip eden sorular olması durumunda tarafımızca saklanacaktır. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

İletişim formuna girilen verilerin işlenmesi münhasıran sizin onayınız temelinde gerçekleşir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent a). Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptal noktasına kadar gerçekleştirilen veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi isteyinceye, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

Bu web sitesinde yorum işlevi

Bu sayfadaki yorum işlevi için, yorumunuza ek olarak, yorumun oluşturulduğu saat, e-posta adresiniz ve anonim olarak göndermezseniz seçmiş olduğunuz kullanıcı adı ile ilgili bilgiler kaydedilecektir.

IP adresinin saklanması

Yorum fonksiyonumuz yorum yazan kullanıcıların IP adreslerini kaydeder. Sitemizdeki yorumları aktif hale gelmeden kontrol etmediğimiz için hakaret veya propaganda gibi yasal ihlallerde yazara karşı işlem yapabilmek için bu verilere ihtiyacımız var.

yorumlara abone ol

Sitenin bir kullanıcısı olarak, kayıt olduktan sonra yorumlara abone olabilirsiniz. Sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu kontrol etmek için bir onay e-postası alacaksınız. Bilgi e-postalarındaki bir bağlantı aracılığıyla istediğiniz zaman bu işlevin aboneliğinden çıkabilirsiniz. Bu durumda yorumlara abone olurken girilen veriler silinecektir; Ancak, bu verileri bize başka amaçlarla ve başka bir yerde (örneğin haber bülteni aboneliği) ilettiyseniz, bunlar bizde kalacaktır.

Yorumların saklanma süresi

Yorumlar ve ilgili veriler (örn. IP adresi) kaydedilir ve yorum yapılan içerik tamamen silinene veya yasal nedenlerle (örn. saldırgan yorumlar) yorumların silinmesi gerekene kadar web sitemizde kalır.

Yasal dayanak

Yorumlar, onayınız temelinde kaydedilir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 litre a). Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

5. Sosyal medya

Facebook eklentileri (Beğen ve Paylaş düğmesi)

Sosyal ağ Facebook’un eklentileri, sağlayıcı Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ABD, sayfalarımıza entegre edilmiştir. Facebook eklentilerini Facebook logosundan veya web sitemizdeki “Beğen” butonundan tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerine genel bir bakışı burada bulabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde eklenti, tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurar. Facebook, sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisini IP adresinizle alır. Facebook hesabınızda oturumunuz açıkken Facebook “Beğen” butonuna tıklarsanız, web sitemizin içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Facebook’un web sitemizi ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atamasını sağlar. Web sitesinin sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Facebook tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Facebook’un veri koruma beyanında şu adreste bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Facebook’un web sitemizi ziyaretinizi Facebook kullanıcı hesabınıza atamasını istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

Facebook eklentileri, Madde 6 Paragraf temelinde kullanılır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükte meşru bir çıkarı vardır.

Twitter eklentisi

Twitter hizmetinin işlevleri sitelerimize entegre edilmiştir. Bu işlevler Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından sunulmaktadır. Twitter ve “Retweet” işlevini kullanarak, ziyaret ettiğiniz web siteleri Twitter hesabınıza bağlanır ve diğer kullanıcılar tarafından bilinir hale getirilir. Bu veriler Twitter’a da iletilir. Web sitesinin sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Twitter tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Twitter’ın veri koruma beyanında şu adreste bulabilirsiniz: https://twitter.com/de/privacy .

Twitter eklentisi, Madde 6 Paragrafı temelinde kullanılır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükte meşru bir çıkarı vardır.

Twitter’da veri koruma ayarlarınızı, altındaki hesap ayarlarında değiştirebilirsiniz. https://twitter.com/account/settings değişmek.

Google+ eklentisi

Sayfalarımız Google+ işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir.

Bilgilerin toplanması ve dağıtılması: Bilgileri dünya çapında yayınlamak için Google+ düğmesini kullanabilirsiniz. Siz ve diğer kullanıcılar, Google+ düğmesi aracılığıyla Google’dan ve ortaklarımızdan kişiselleştirilmiş içerik alırsınız. Google, hem bir içerik için +1 verdiğiniz bilgileri hem de +1’i tıkladığınızda görüntülediğiniz sayfayla ilgili bilgileri depolar. +1’iniz, profil adınız ve fotoğrafınız ile birlikte, arama sonuçları veya Google profiliniz gibi Google hizmetlerinde veya İnternet’teki web sitelerinde ve reklamlarda başka yerlerde bir ipucu olarak gösterilebilir.

Google, sizin ve başkaları için Google hizmetlerini iyileştirmek amacıyla +1 etkinliklerinizle ilgili bilgileri kaydeder. Google+ düğmesini kullanabilmek için, en azından profil için seçilen adı içermesi gereken, küresel olarak görünür, herkese açık bir Google profiline ihtiyacınız vardır. Bu ad tüm Google hizmetlerinde kullanılır. Bazı durumlarda bu ad, Google hesabınız aracılığıyla içerik paylaşırken kullandığınız başka bir adın yerine de geçebilir. Google profilinizin kimliği, e-posta adresinizi bilen veya sizinle ilgili başka tanımlayıcı bilgilere sahip olan kullanıcılara gösterilebilir.

Toplanan bilgilerin kullanımı: Yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak, sağladığınız bilgiler geçerli Google veri koruma hükümlerine uygun olarak kullanılacaktır. Google, kullanıcıların +1 etkinlikleri hakkında özet istatistikler yayınlayabilir veya bunları yayıncılar, reklamcılar veya bağlantılı web siteleri gibi kullanıcılara ve ortaklara aktarabilir.

Google+ eklentisi, Madde 6 Paragraf temelinde kullanılır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükte meşru bir çıkarı vardır.

Instagram eklentisi

Instagram hizmetinin işlevleri web sitemize entegre edilmiştir. Bu işlevler Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD tarafından sunulmaktadır.

Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız, Instagram butonuna tıklayarak sayfalarımızın içeriklerini Instagram profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Instagram’ın web sitemizi ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atamasını sağlar. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Instagram tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

Instagram eklentisi, Madde 6 Paragraf temelinde kullanılır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükte meşru bir çıkarı vardır.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Instagram’ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

Pinterest eklentisi

Web sitemizde Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, ABD (“Pinterest”) tarafından işletilen Pinterest sosyal ağının sosyal eklentilerini kullanıyoruz.

Böyle bir eklenti içeren bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız Pinterest sunucularına doğrudan bir bağlantı kurar. Eklenti, günlük verilerini ABD’deki Pinterest sunucusuna iletir. Bu günlük verileri, IP adresinizi, ziyaret edilen web sitelerinin adreslerini, ayrıca Pinterest işlevlerini, tarayıcının türünü ve ayarlarını, talebin tarihini ve saatini, Pinterest ve çerez kullanımınızı içerebilir.

Pinterest eklentisi, Madde 6 Paragraf temelinde kullanılır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükte meşru bir çıkarı vardır.

Pinterest tarafından verilerin amacı, kapsamı ve daha fazla işlenmesi ve kullanılmasının yanı sıra gizliliğinizi korumak için ilgili haklarınız ve seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi Pinterest’in veri koruma bilgilerinde bulunabilir: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

6. Analiz araçları ve reklam

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics’in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir.

Google Analytics, sözde “çerezler” kullanır. Bunlar, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Google Analytics çerezlerinin saklanması ve bu analiz aracının kullanımı, Madde 6 Paragrafına dayanmaktadır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkelerinde ABD’ye iletilmeden önce kısaltılacaktır. Tam IP adresi yalnızca ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilecek ve istisnai durumlarda orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı eklentisi

Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, Google’ın çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) verileri toplamasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Veri toplamaya itiraz

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Analytics’in verilerinizi toplamasını engelleyebilirsiniz. Bu web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde verilerinizin toplanmasını önleyen bir devre dışı bırakma çerezi ayarlanacaktır: Google Analytics’i devre dışı bırakın .

Google Analytics’in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiyi Google Gizlilik Politikası’nda bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Sipariş düzenleniyor

Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics’i kullanırken Alman veri koruma makamlarının katı gereksinimlerini tam olarak uyguluyoruz.

Google Analytics’teki demografik özellikler

Bu web sitesi, Google Analytics’in “demografik özellikler” işlevini kullanır. Bu, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında ifadeler içeren raporların oluşturulmasına olanak tanır. Bu veriler, Google’ın ilgi alanına dayalı reklamlarından ve üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen ziyaretçi verilerinden gelir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu işlevi istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarlarından devre dışı bırakabilir veya “Veri toplamaya itiraz” bölümünde açıklandığı gibi verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını genel olarak yasaklayabilirsiniz.

Google AdSense

Bu web sitesi, Google Inc. (“Google”) reklamlarını entegre etmek için bir hizmet olan Google AdSense’i kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir.

Google AdSense, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesinin kullanımının analizine olanak tanıyan metin dosyaları olan “çerezler” kullanır. Google AdSense ayrıca web işaretçileri (görünmez grafikler) kullanır. Bu web işaretçileri, bu sayfalardaki ziyaretçi trafiği gibi bilgileri değerlendirmek için kullanılabilir.

Bu web sitesinin kullanımı (IP adresiniz dahil) ve reklam biçimlerinin teslimi hakkında çerezler ve web işaretçileri tarafından oluşturulan bilgiler, Google’a iletilir ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularda Google tarafından saklanır. Bu bilgiler Google tarafından Google’ın sözleşmeli ortaklarına aktarılabilir. Ancak Google, IP adresinizi hakkınızda saklanan diğer verilerle birleştirmeyecektir.

AdSense çerezlerinin depolanması, Madde 6 Paragrafına dayanmaktadır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir.

Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Bu web sitesini kullanarak, hakkınızda toplanan verilerin Google tarafından yukarıda açıklanan şekilde ve yukarıda belirtilen amaçla işlenmesini kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

Google Analytics yeniden pazarlama

Web sitelerimiz, Google AdWords ve Google DoubleClick’in cihazlar arası işlevleriyle bağlantılı olarak Google Analytics Yeniden Pazarlama işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir.

Bu işlev, Google Analytics Yeniden Pazarlama ile oluşturulan reklam hedef gruplarının, Google AdWords ve Google DoubleClick’in cihazlar arası işlevleriyle ilişkilendirilmesini sağlar. Bu şekilde, bir cihazda (örn. cep telefonu) önceki kullanımınıza ve gezinme davranışınıza bağlı olarak size uyarlanmış ilgi alanına yönelik, kişiselleştirilmiş reklam mesajları, başka bir cihazınızda (örn. tablet veya PC) de görüntülenebilir.

Onay verdiyseniz, Google bu amaçla web ve uygulama tarayıcı geçmişinizi Google hesabınıza bağlayacaktır. Bu sayede Google hesabınızla giriş yaptığınız her cihazda aynı kişiselleştirilmiş reklam mesajları gösterilebilir.

Bu işlevi desteklemek için Google Analytics, cihazlar arası reklamcılık için hedef grupları tanımlamak ve oluşturmak amacıyla Google Analytics verilerimize geçici olarak bağlanan Google tarafından doğrulanmış kullanıcı kimliklerini toplar.

Google hesabınızda kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakarak cihazlar arası yeniden pazarlamaya / hedeflemeye kalıcı olarak itiraz edebilirsiniz; Bu bağlantıyı takip et: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Toplanan veriler, yalnızca Google’a verebileceğiniz veya iptal edebileceğiniz onayınız temelinde Google hesabınızda özetlenir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent a). Google hesabınızda birleştirilmeyen veri toplama süreçlerinde (örneğin, bir Google hesabınızın olmaması veya birleştirmeye itiraz ettiğiniz için), verilerin toplanması Madde 6 Para. 1 litre. f GDPR. Meşru menfaat, web sitesi operatörünün, web sitesi ziyaretçilerinin reklam amacıyla anonimleştirilmiş analizine ilgi duymasından kaynaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi ve veri koruma hükümleri, Google’ın veri koruma beyanında şu adreste bulunabilir: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Google AdWords ve Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google AdWords’ü kullanır. AdWords, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerika Birleşik Devletleri (“Google”) tarafından sağlanan bir çevrimiçi reklamcılık programıdır.

Google AdWords’ün bir parçası olarak sözde dönüşüm izlemeyi kullanıyoruz. Google tarafından yerleştirilen bir reklamı tıklarsanız, bir dönüşüm izleme çerezi ayarlanır. Çerezler, İnternet tarayıcısının kullanıcının bilgisayarında sakladığı küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliklerini kaybederler ve kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılmazlar. Kullanıcı bu web sitesindeki belirli sayfaları ziyaret ederse ve çerezin süresi henüz dolmadıysa, biz ve Google, kullanıcının reklamı tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini görebiliriz.

Her Google AdWords müşterisi farklı bir çerez alır. Çerezler, AdWords müşterilerinin web siteleri üzerinden izlenemez. Dönüşüm çerezi kullanılarak elde edilen bilgiler, dönüşüm izlemeyi seçen AdWords müşterileri için dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Müşteriler, reklamlarına tıklayan ve dönüşüm izleme etiketi bulunan bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenir. Ancak, kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabilecekleri herhangi bir bilgi almazlar. İzlemeye katılmak istemiyorsanız, internet tarayıcınızın kullanıcı ayarları altında Google dönüşüm izleme çerezini kolayca devre dışı bırakarak bu kullanıma itiraz edebilirsiniz. Bu durumda, dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmeyeceksiniz.

“Dönüşüm çerezlerinin” saklanması ve bu izleme aracının kullanımı, Madde 6 Paragrafına dayanmaktadır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir.

Google AdWords ve Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Facebook pikseli

Web sitemiz, dönüşümü ölçmek için Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD (“Facebook”) tarafından sağlanan ziyaretçi eylem pikselini kullanır.

Bu şekilde, bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra sayfa ziyaretçilerinin davranışları izlenebilir. Bu, Facebook reklamlarının etkinliğinin istatistiksel ve pazar araştırması amaçları için değerlendirilmesine ve gelecekteki reklam önlemlerinin optimize edilmesine olanak tanır.

Toplanan veriler, bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir; kullanıcının kimliği hakkında herhangi bir sonuç çıkaramayız. Bununla birlikte, veriler, ilgili kullanıcı profiline bağlantının mümkün olması için Facebook tarafından saklanır ve işlenir ve Facebook, verileri kendi reklam amaçları doğrultusunda, Sözleşmeye uygun olarak kullanır. Facebook Veri Kullanım Politikası kullanabilirsiniz. Bu, Facebook’un Facebook sayfalarına ve Facebook’un dışına reklam yerleştirmesini sağlar. Web sitesi operatörü olarak, verilerin bu kullanımını etkileyemiyoruz.

Facebook piksellerinin kullanımı, Madde 6 Paragrafına dayanmaktadır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün, sosyal medya dahil olmak üzere etkili reklam önlemleri konusunda meşru bir çıkarı vardır.

Facebook’un veri koruma bilgilerinde gizliliğinizin korunması hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Altındaki reklam ayarları alanında “Özel Hedef Kitleler” yeniden pazarlama işlevini de kullanabilirsiniz. https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen devre dışı bırakmak. Bunu yapmak için Facebook’ta oturum açmış olmanız gerekir.

Facebook hesabınız yoksa, Avrupa İnteraktif Dijital Reklam Birliği’nin web sitesinde Facebook’tan kullanıma dayalı reklamları devre dışı bırakabilirsiniz: https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Bülten

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine ve sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu doğrulamamızı sağlayan bilgilere ihtiyacımız var ve bu e-postayı almayı kabul ediyorsunuz. haber bülteni. Daha fazla veri toplanmaz veya yalnızca gönüllü olarak toplanır. Bu verileri yalnızca talep edilen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü şahıslara aktarmayız.

Haber bülteni kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi, yalnızca sizin onayınız temelinde gerçekleşir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent a). Verilerin, e-posta adresinin ve bunların haber bülteni göndermek için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki “abonelikten çık” bağlantısı aracılığıyla iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Haber bültenine abone olmak amacıyla bizimle sakladığınız veriler, siz haber bülteni aboneliğinden çıkana kadar tarafımızca saklanacak ve haber bülteni aboneliğinden çıktıktan sonra silinecektir. Bu, başka amaçlar için kaydettiğimiz verileri etkilemez.

8. Eklentiler ve Araçlar

Genişletilmiş veri korumasına sahip YouTube

Web sitemiz, YouTube web sitesindeki eklentileri kullanır. Web sitesinin operatörü YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’dir.

YouTube’u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube’a göre bu mod, YouTube’un videoyu izlemeden önce bu web sitesine gelen ziyaretçiler hakkında herhangi bir bilgi saklamamasını sağlar. Bununla birlikte, verilerin YouTube ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından mutlaka hariç tutulmaz. YouTube, video izleyip izlemediğinizden bağımsız olarak Google DoubleClick ağına bu şekilde bağlanır.

Web sitemizde bir YouTube videosu başlattığınız anda, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube’un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca YouTube, bir videoyu başlattıktan sonra cihazınıza çeşitli çerezler kaydedebilir. Bu çerezlerin yardımıyla YouTube, web sitemizin ziyaretçileri hakkında bilgi alabilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistikleri toplamak, kullanıcı dostu olma özelliğini geliştirmek ve dolandırıcılık girişimini önlemek için kullanılır. Çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kalır.

Gerekirse, üzerinde hiçbir etkimiz olmayan bir YouTube videosunun başlatılmasından sonra başka veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılır. Bu, Madde 6 Paragrafı anlamında meşru bir menfaati temsil eder. 1 litre. f GDPR.

YouTube’daki veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi şu adresteki veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Web Yazı Tipleri

Bu sayfa, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan web yazı tiplerini kullanır. Google Yazı Tipleri yerel olarak yüklenir. Google sunucularına bağlantı yok.

Google reCAPTCHA

Web sitelerimizde “Google reCAPTCHA” (bundan böyle “reCAPTCHA” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir (“Google”).

reCAPTCHA’nın amacı, web sitemize (örneğin bir iletişim formuna) verilerin bir kişi tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı girildiğini kontrol etmektir. Bunu yapmak için reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. Analiz için reCAPTCHA, çeşitli bilgileri (ör. IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin web sitesinde kalma süresi veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri) değerlendirir. Analiz sırasında toplanan veriler Google’a iletilir.

reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri bir analizin yapıldığı konusunda bilgilendirilmez.

Veri işleme, Madde 6 Paragrafı temelinde gerçekleşir. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün, web tekliflerini kötüye kullanım amaçlı otomatik casusluktan ve SPAM’den korumak konusunda meşru bir menfaati vardır.

Google reCAPTCHA ve Google’ın veri koruma beyanı hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de ve https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

9. Çevrimiçi Pazarlama ve Ortaklık Programları

Amazon ortaklık programı

Sayfaların operatörleri, Amazon AB ortak programında yer alır. Sayfalarımızda Amazon, reklam maliyetlerini geri ödeyerek para kazanabileceğimiz Amazon.de sayfasına reklamları ve bağlantıları entegre eder. Amazon, siparişlerin kaynağını takip edebilmek için bunun için çerezleri kullanır. Bu, Amazon’un web sitemizdeki ortak bağlantısını tıkladığınızı anlamasını sağlar.

“Amazon çerezlerinin” saklanması, Madde 6 litreye dayanmaktadır. f GDPR. Web sitesi operatörünün bu konuda meşru bir menfaati vardır, çünkü bağlı kuruluş ücretinin miktarı yalnızca çerezler aracılığıyla belirlenebilir.

Amazon tarafından veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi Amazon’un gizlilik politikasında bulunabilir: .

Wie hilfreich war dieser Beitrag?

Klicke auf die Sterne um zu bewerten!

Durchschnittliche Bewertung / 5. Anzahl Bewertungen:

Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.

Weil du diesen Beitrag nützlich fandest...

Folge uns in sozialen Netzwerken!