avtryck

()

Enligt 5 § TMG

Anteckningar enligt § 5 Lag om användning av telemedia (TMG) i versionen av den 26 februari 2007 eggertspiele.de och andra tjänster drivs av

Falea Gora
Rua Conde de Azambuja, 1328
Maria da Graca
20785-341 Rio de Janeiro

Telefon: på begäran
E -post: gora.falea[at] gmail.com

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs. 2 RStV

Falea Gora
Rua Conde de Azambuja, 1328
Maria da Graca
20785-341 Rio de Janeiro

Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online -tvistlösning (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr .
Du hittar vår e -postadress i det juridiska meddelandet ovan.

Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsprocesser inför en konsumentnämnd.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi i enlighet med avsnitt 7 (1) TMG ansvarar för sitt eget innehåll på dessa sidor enligt allmän lag. Enligt 8–10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet.

Skyldigheterna att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar påverkas inte. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om ett specifikt rättsligt brott. Så snart vi får kännedom om sådana lagöverträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredje parts webbplatser, över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för möjliga lagöverträdelser vid den tidpunkt då de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis på brott mot lagen. Så snart vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Dubblering, bearbetning, distribution och alla former av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören iakttas upphovsrätten till tredje part. I synnerhet är tredje parts innehåll markerat som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett intrång i upphovsrätten, ber vi dig att meddela oss om detta. Så snart vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart. Varning:

Följande ansvarsfriskrivning gäller

Bilder kommer från https://pixabay.com/de/

Wie hilfreich war dieser Beitrag?

Klicke auf die Sterne um zu bewerten!

Durchschnittliche Bewertung / 5. Anzahl Bewertungen:

Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.

Weil du diesen Beitrag nützlich fandest...

Folge uns in sozialen Netzwerken!