Ochrona danych

Inhalte Anzeigen
()

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod tym tekstem.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w informacji prawnej tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; zachowanie podczas surfowania nie może być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Falea Góra
Rua Conde de Azambuja, 1328
Maria da Graca
20785-341 Rio de Janeiro

Telefon: na życzenie
E-mail: gora.falea[at] gmail.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy do nas nieformalny e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, o ile nie będziemy w stanie udowodnić ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (Sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi poczty bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi przysługuje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „https: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w informacji prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania testu masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi a naszymi interesami. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny, przetwarzany przez Unię Europejską lub państwo członkowskie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

3. Inspektor ochrony danych

Prawnie wymagany inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

Falea Góra
Rua Conde de Azambuja, 1328
Maria da Graca
20785-341 Rio de Janeiro

Telefon: na życzenie
E-mail: gora.falea[at] gmail.com

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, które Państwo sobie życzą (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapisane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie zostaną połączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę. Wystarczy do nas nieformalny e-mail. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu cofnięcia zgody pozostaje nienaruszona.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Funkcja komentarzy na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zostaną zapisane informacje o czasie utworzenia komentarza, Twój adres e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentowania zapisuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi lub propaganda.

Subskrybuj komentarze

Jako użytkownik serwisu możesz subskrybować komentarze po rejestracji. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie, klikając link w e-mailach informacyjnych. Dane wprowadzone podczas zapisywania się na komentarze zostaną w takim przypadku usunięte; Jeśli jednak przesłałeś nam te dane w innych celach i gdzie indziej (np. subskrypcja newslettera), pozostaną one z nami.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są zapisywane i pozostają na naszej stronie internetowej, dopóki komentowana treść nie zostanie całkowicie usunięta lub komentarze muszą zostać usunięte ze względów prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są zapisywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy do nas nieformalny e-mail. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka znajdziesz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta użytkownika Facebooka.

Wtyczki Facebooka są używane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Wtyczka Twittera

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Prześlij dalej”, odwiedzane strony internetowe są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane te są również przesyłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Twittera pod adresem: https://twitter.com/de/privacy .

Wtyczka Twitter jest używana na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Możesz zmienić swoje ustawienia ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta w https://twitter.com/account/settings zmienić.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji: możesz użyć przycisku Google+, aby publikować informacje na całym świecie. Ty i inni użytkownicy otrzymujecie spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów za pomocą przycisku Google+. Google przechowuje zarówno informacje, które dałeś +1 dla fragmentu treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś po kliknięciu +1. Twój +1 może być wyświetlany jako wskazówka wraz z nazwą Twojego profilu i Twoim zdjęciem w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub w Twoim profilu Google lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twoich działaniach +1 w celu ulepszania usług Google dla Ciebie i innych. Aby móc korzystać z przycisku Google+, potrzebujesz globalnie widocznego, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, której używałeś podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być pokazywana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub mają inne informacje identyfikujące Cię.

Wykorzystywanie zebranych informacji: oprócz celów określonych powyżej, podane przez Ciebie informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Google o ochronie danych. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące działań +1 użytkowników lub przekazywać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe.

Wtyczka Google+ jest używana na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Wtyczka Instagram

Na naszej stronie zintegrowane są funkcje usługi Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Wtyczka Instagram jest używana na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

Wtyczka Pinterest

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej Pinterest, której operatorem jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest”).

Kiedy otwierasz stronę zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Wtyczka przesyła dane dziennika do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą zawierać Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które zawierają również funkcje Pinteresta, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, korzystanie z Pinteresta i plików cookie.

Wtyczka Pinterest jest używana na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Pinterest, a także związanych z nimi praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Pinteresta: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics .

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkowników, znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google, a także z danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google AdSense

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam firmy Google Inc. („Google”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje również tzw. web beacons (niewidoczne grafiki). Te sygnały nawigacyjne mogą być wykorzystywane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory WWW na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) i dostarczania formatów reklamowych są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Jednak Google nie połączy Twojego adresu IP z innymi przechowywanymi o Tobie danymi.

Przechowywanie plików cookie AdSense opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej strony, oświadczasz, że zgadzasz się na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez Google w sposób opisany powyżej i w celu określonym powyżej.

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie reklamowych grup docelowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób spersonalizowane komunikaty reklamowe związane z zainteresowaniami, które zostały dostosowane do Ciebie w zależności od Twojego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Google połączy w tym celu historię Twojej przeglądarki internetowej i aplikacji z Twoim kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym logujesz się za pomocą swojego konta Google.

W celu obsługi tej funkcji Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam na różnych urządzeniach.

Możesz na stałe sprzeciwić się remarketingowi / targetowaniu na różnych urządzeniach, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; Śledź ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Zebrane dane są gromadzone na Twoim koncie Google wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz udzielić Google lub cofnąć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są połączone z Twoim kontem Google (np. ponieważ nie masz konta Google lub wniosłeś sprzeciw wobec połączenia), gromadzenie danych opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

Korzystamy z tzw. śledzenia konwersji w ramach Google AdWords. Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, zostanie ustawiony plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie „plików cookie konwersji” i korzystanie z tego narzędzia śledzenia opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Piksel Facebooka

Nasza strona internetowa wykorzystuje piksel działania odwiedzających Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do pomiaru konwersji.

W ten sposób zachowanie odwiedzających stronę można śledzić po przekierowaniu na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam Facebooka do celów statystycznych i badania rynku oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkownika. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook wykorzystuje dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z Zasady korzystania z danych Facebooka mogą korzystać. Dzięki temu Facebook może umieszczać reklamy na stronach Facebooka, a także poza Facebookiem. Jako operator strony internetowej nie mamy wpływu na wykorzystanie danych.

Korzystanie z pikseli Facebooka opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w skutecznych środkach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Możesz również skorzystać z funkcji remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklamy pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen dezaktywować. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować reklamę opartą na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Biuletyn

Dane biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletyn . Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które zapisałeś u nas w celu zapisania się do newslettera będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte po wypisaniu się z newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zapisaliśmy w innych celach.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube niekoniecznie jest wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Gdy tylko uruchomisz wideo YouTube na naszej stronie internetowej, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustw. Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po rozpoczęciu filmu na YouTube, na co nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) przez osobę, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu osoby odwiedzającej witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami i automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAMEM.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i oświadczenia o ochronie danych Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

9. Marketing online i programy partnerskie

Program partnerski Amazon

Operatorzy stron biorą udział w programie partnerskim Amazon EU. Na naszych stronach Amazon integruje reklamy i linki do strony Amazon.de, na której możemy zarabiać pieniądze, zwracając koszty reklamy. Amazon wykorzystuje w tym celu pliki cookie, aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Dzięki temu Amazon może rozpoznać, że kliknąłeś link partnerski na naszej stronie internetowej.

Przechowywanie „Amazon cookies” opiera się na Art. 6 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma w tym uzasadniony interes, ponieważ wysokość jego wynagrodzenia partnerskiego można określić tylko za pomocą plików cookie.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Amazon można znaleźć w polityce prywatności Amazon: .

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!