Παιχνίδια

()

επιτραπέζια παιχνίδια

Στο Eggertspiele, η εστίαση ήταν σε προκλητικά παιχνίδια σαλονιού. Η εστίαση εδώ ήταν στην τακτική και τη στρατηγική. Δεν ήταν για τίποτα που κάποια παιχνίδια κέρδισαν το παιχνίδι της χρονιάς. ( https://www.spiel-des- Jahres.de/spiele/village/ )

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!