Hry

()

Stolní hry

V Eggertspiele se pozornost soustředila na náročné deskové hry. Zde se soustředila na taktiku a strategii. Ne nadarmo některé hry získaly hru roku. ( https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/village/ )

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!