игри

()

настолни игри

В Eggertspiele фокусът беше върху предизвикателни салонни игри. Фокусът тук беше върху тактиката и стратегията. Не напразно някои игри спечелиха играта на годината. ( https://www.spiel-des- Jahres.de/spiele/village/ )

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!